Uusimmat kuvat

Yhteystiedot

Perhon metsästysseura ry

Peltokankaantie 13
69920 OKSAKOSKI

* Vuoden 2021 kokous pöytäkirjat lisätty Kokoukset- kansioon

* Perhon metsästysseuran alainen kenneljaosto alkaa järjestämään kaikille avoimet

näyttelytreenit la 8.5.2021 klo 11 alkaen. Treenit vetää Riikka Patana.

Lisätietoa löytyy seuran fb-sivuilta.

* Kauriin kevätpukin metsästys alkaa 16.5, jatkuen 15.6.2021 asti.

Muistathan lakisääteisen saalisilmoituksen, helpoin tehdä omariista-palvelun kautta.

Kaurismetsälle ei myydä vieraslupia.

* Perhon riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintoja toukokuussa ja heinäkuussa.

Ampumakokeet järjestetään Rhy:n toimesta heinä-, elo- ja syyskuussa

Harjoitusammunnat perjantaisin 2.7 -24.9 klo 18 Perhon ampumaradalla

(poikkeuksena torstait 29.7 ja 9.9 klo 18)

Näistä lisätietoa Perhon Rhy

_________________________________________________________________

Seuran mestaruusammunnat la 26.9.2020 klo 12 alkaen ampumaradalla.

Tämän jälkeen hirvikokous klo 14. Kaikki hirvimetsälle aikovat ilmoittautuvat kokouksessa.

_________________________________________________________________

Kesäkokous 9.8.2020 lyhyesti:

Saaliskiintiöt: 3 kpl kanalintua, 1 kpl metso tai koppelo. Kauris 3 kpl, kaurispukin kevätmetsästys sallittu. Huom! Muista tehdä saalisilmoitus omariistaan.

Rauhoitusalueita ei ole Huomioitava tulevien kokeiden aikana muu metsästys alueella.

Näistä tiedotetaan kun ovat ajankohtaisia.

Vieraskortti 35e/vrk. Myyntipaikat st1, puheenjohtaja ja sihteeri.

Mestaruusammunnat ja hirvikokous ampumaradalla la 26.9.2020 klo 12:00 alkaen.

Kokouspyötäkirja lisätty kokonaisuudessaan Kokoukset kansioon.

_________________________________________________________________

HARJOITUSAMMUNNAT 2020 PERJANTAISIN KLO 18:00

17.7 MP-Jahti

24.7 Perhon Metsästysseura / Kirkonkylä

30.7 Huom Torstai Salamajärven metsästäjät

7.8 Koilis-Perhon hirvimiehet

14.8 Perhon ylipään metsästysyhdistys

21.8 Perhon Metsästysseura / Keskiporukka

28.8 Perhon Erämiehet

4.9 KOR-HU

11.9 Perhon Metsästysseura / Peltokangas

Ammuntoja valvoo vähintään kaksi valvojaa järjeestävästä seurueesta.

Harjoitusammunnat ovat ilmaiset kaikille Perhon rhy:n jäsenille

Seurat voivat varata lisäksi omia harjoitusvuoroja Perhon ampumaratayhdistykseltä

Hannu Honkonen 0400-165111

MERKKIAMMUNNAT 2020 lauantaisin klo 12-13

Huom pe klo 18-19

31.7 Risto Harju           Teemu Pohjonen

       Aleksi Anttila        Keijo Koskela

15.8 Sami Kortelainen   Janne Harju

        Ville Kytölä           Hannu Mäkelä

19.9 Ismo Honkonen      Jarkko Mäkelä

       Mikko Viitala          Hannu Honkonen

3.10 Vesa Peltokangas   Tero Elgland

        Ville Ukskoski        Jukka Takanen

Listassa alleviivatun vastuulla noutaa tarvittaessa materiaali perjantaisin

toiminnanohjaajalta. Jos olet estynyt, hanki varamies tilallesi!

Ammunnoissa on noudatettava voimassa olevia kokoontumisrajoituksia, turvavälejä ja hyvää hygieniaa. Suojavälineitä saa tarvittaessa toimminnanohjaajalta. Radan toimintakunto ammuntojen ajan on järjestävän seuraan vastuulla, rikkoutumisesta on ilmoitettava välittömästi toiminnanohjaajalle ja Perhon ampumaratayhdistykselle.

Toiminnanohjaaja Sami Kortelainen 045-2320856

Perhon riistanhoitoyhdistys

Avaimen saa ST1:ltä

_____________________________________________________________________

PMS sääntömääräinen talvikokous pidettiin 14.02.2020 alkaen klo 18.30 Paikka Haaneensali Kunnantoimisto.

Käsitellyt asiat

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Keijo Koskela , sihteeriksi Matti Kellokoski

2§Todettiin kokous lailliseksi

3§Hyväksyttiin työjärjestys

4§Esitettiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ja päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.                      

5§ Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6§Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. Valittiin puheenjohtajaksi Matti Kellokoski 

7§ Valittiin johtokuntaan  Sami Päivärinen,Reino Vapola,Vesa Peltokangas ja Risto Harju                                                  

 8§  Toimitetaan kahden tilitarkastaja vaali     Valittiin Keijo Koskela ja Tero Elgland                                                                         

9§Päätetään seuran liittymis-ja jäsenmaksun suuruudesta Vahvitettiin liittymismaksuksi 60e ja jäsenmaksuksi 35e/v

10§Vahvistetaan johtokunnan esitys toiminta ja taloussuunnitelmaksi /   Vahvistettiin  esitetyssä muodossa-                                  

11§ Vahvistetaan vuoden 2020 tulo ja menoarvio  Vahvistettiin johtokunnan esittämässää muodossa.                                                                     

 

 

5.8.2019

Seuran mestaruusammunnat su 6.10.2019 alkaen klo 12.00. Lajit hirvi ja trap. Heti ammuntojen päättymisen jälkeen hirvikokous n.klo 14.00. Hirvikokoukseen mennessä on seuran hirvisääntöjen mukaiset velvoitteet oltava suoritetttu, joko tänä vuonna suoritettu hyväksytty hirvikoemerkki, tai kolme kertaa valvotuissa harjoituksissa käynti.

    

johtokunta


8.6.2019 PERHON METSÄSTYSSEURAN harjoitusammuntojen valvontavuorot kesä 2019 

12.7    KESKIPORUKKA 

19.7    PELTOKANGAS  

2.8     ALAPORUKKA

23.8   KIRKONKYLÄ

20.9   KESKIPORUKKA


                                                                                                          

8.6.2019

RHY.N AMMUNTAKOKEET LAUANTAISIN 12-13

27.7 Ismo Honkonen                                  Matti Kellokoski

        Toivo Itäniemi                                    Keijo Koskela

10.8  Aleksi Anttila                                    Hannu Honkonen

         Tuomas Rannila                                  Hannu Mäkelä

24.8   Ville Kytölä                                       Jarkko Mäkelä

          Matti Honkonen                                Reijo Ukskoski

7.9     Sami Kortelainen                              Janne Harju

          Vesa Peltokangas                              Jukka Takanen

21.9    Markku Isomöttönen                        Tauno Rauma

          Mikko Taipale                                    Jari Varila

5.10    Risto Harju                                       Teemu Pohjonen

          Veli-Antti Polvilampi                          Ville Ukskoski                                                                                                           PÖYTÄKIRJA                        

PERHON METSÄSTYSSEURA RY                                                      

TALVIKOKOUS

Aika 08.02.2019 klo 19.00-19.40

 Paikka: Haaneensali Perhon Kunnantoimisto 08.02.2019 klo 19.00-19.40

 Läsnä olleet seuran jäsenet:

 Keijo Koskela, Reijo Ukskoski, Mikko Taipale Reino Vapola Alpo Kananen, Matti Honkonen Vesa Peltokangas, Aleksi Anttila, Tommi Ukskoski, Tero Anttila, Konsta Hietaniemi Marjo Maanselkä, Matti Kellokoski

 1§                  Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Reijo Ukskoski

Kokouksen aluksi jaettiin stipendit koirien omistajille joiden koirat ovat saavuttaneet käyttövalion Stipendin saivat seuraavat henkilöt: Arttu Kivelä, Olli Hietaniemi, Arto Hietaniemi

 2§                  Kokouksen järjestäytyminen.

                      Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä äänten laskijoiden                             valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Keijo Koskela, sihteeriksi Matti Kellokoski pöytäkirjantarkastajiksi Tero Anttila jaTommi Ukskoski

 3§                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                      Todettiin

 §                   Työjärjestyksen hyväksyminen

                       Hyväksyttiin

 5§                  Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien                                          lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

                       Sihteeri esitteli em asiakirjat ja jotka hyväksyttiin Liite

 6§                  Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille

                       Päätettiin myöntää tili-ja vastuuvapaus tilivelvollisille

 7§                  Seuran ja johtokunnan puheenjohtajan valinta.

                       Valittiin seuran ja johtokunnan puheenjohtajaksi Reijo Ukskoski

 8§                  Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

Valittiin johtokuntaan vuosille 2019-2021 Tero Anttila Matti Honkonen Jorma Kellokoski ja Tommi  Ukskoski

 9§                  Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien vaali 201

                       Valittiin tilin/toiminnantarkastajiksi Keijo Koskela Tero Elgland

 

10§                Esitetään seuran toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2019

                      Sihteeri esitteli johtokunnan laatiman toiminta ja riistanhoitosuunnitelman                       vuodelle 2019

 11§                Seuran maksut

Johtokunnan esitys jäsenmaksu 25e liittymismaksu 60€ ja puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus sama kuin vuonna 2018 eli puheenjohtajalla 600 ja sihteerillä 900 Muut ATK tukipalvelut 300e

                      Hyväksyttiin yksimielisesti

12§                Vahvistetaan alkaneen vuoden 2019

                     Vahvistettiin Perhon Metsästysseuran talousarvio vuodelle 2019 Liite

 13§               Muut esille tulevat asiat, joista ei voida tehdä päätöstä

                      Ei ollut

 14§                Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen.19,46

 

                       Pöytäkirja tarkastettu……/…..2019

 

 

                           Keijo Koskela pj                                   Matti Kellokoski sihteeri

 

 


TALVIKOKOUS

PMS sääntömääräinen talvikokous pidetään pe 14.02.2020 alkaen klo 18.30 Paikka Haaneensali Kunnantoimisto.

Käsiteltävät asiat

1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi  pöytäkirjantarkastajaa   

2§Todetaan kokouksen laillisuus

3§Hyväksytään työjärjestys

4§Esitetään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.                      

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6§Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

7§Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle  Erovuorossa Teemu Keränen Vapola Reino Peltokangas Vesa ja Harju Risto   

8§  Toimitetaan kahden tilitarkastaja vaali

9§Päätetään seuran liittymis-ja jäsenmaksun suuruudesta

10§Vahvistetaan johtokunnan esitys toiminta ja taloussuunnitelmaksi

11§Vahvistetaan vuoden 2020 tulo ja menoarvio                                      

22.01.2018

PMS sääntömääräinen talvikokous pe 08.02.2019 alkaen klo 19.00                  Paikka:Kunnantoimisto Haaneensali

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus PMS puheenjohtaja

 1)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten

laskijaa ;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) hyväksytään työjärjestys;

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;                             Erovuorossa: Tero Anttila  Matti Honkonen Jorma Kellokoski Tuomas Rannila

8) toimitetaan kahden toiminnan/tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle ;

9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;

10) päätetään seuran liittymis-,jäsenmaksun suuruudesta, sekä vahvistetaan tulo ja menoarvio

11) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

12§ Valitaan seuran edustajat kokouksiin joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa.

13) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

14) päätetään järjestöille ja yhdistyksille tehtävistä esityksistä.

15) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei voida tehdä päätöstä

18.1.2019 Johtokunta

       

 

Hyvää uutta vuotta Perhon ms jäsenille

01.10.2018

Seuran jäsentenväliset ampumakilpailut pidettiin 30.09.2018 ampumaradalla. Tulokset   HIRVI:

Elgland Mika 88 Rannila Tuomas 88  Kivelä Arttu 83 Honkonen Matti 73 Hietaniemi Rami 70 Peltokangas Vesa 68

HAULIKKO / SKEET

Honkonen Ismo 18 Kivelä Arttu 17 Ukskoski Tommi 15 Harju Risto 15 Rannila Tuomas 14 Anttila Aleksi 13                                                                                             Ammuntojen jälkeen pidettiin PMS hirvikokous, jossa seuran 62 jäsentä ilmoittauitui hirvimetsälle Metsästäjät jaetttiin neljään eri ryhmään joihin valittiin johtajiksi

Kirkonkylän:   1.Jussi Poranen 2.Arttu Kivelä 3.Rami Hietaniemi.

Keskiporukka; 1.Konsta Ilvesaho 2.Sami Päivärinne 3. Juhani Hietaniemi 

Peltokangas:  1 Vesa Peltokangas 2 Mika Elgland 3 Jari Varila

Alapää:       1 Aleksi Anttila 2 Ville Ukskoski 3 Jorma Kellokoski                                        

10.09.2018

HIRVIKOKOUS JA AMMUNNAT

Seuran jäsentenväliset ampumakilpailut SU 30.09.2018 alkaen klo 12.00.Heti ammuntojen jälkeen hirvikokous n.klo 14.00 Kokoukseen mennessä pitää olla seuran hirvisääntöjen mukaiset velvoitteet suoritettu, kolme valvottua harjoitusta radalla tai tänä vuonna suoritettu hirvikoe.

8.9.2018

SAALISKIINTIÖT KAUDELLE 2018 YM

Seuran saaliskiintiöt ovat 1 metso tai koppelo ja kolme muuta kanalintua, kaurispukkien kevätmetsästys on kielletty.

Kun olet metsällä pidä riittävä etäisyys asuttuihin rakennuksiin, laki määrää 150m mutta se ei ole aina riittävä, ei ole pahitteeksi vaikka vaikka se olisi vähintään 300m.

Pysäköidessä auto tulee jättää niin, ettei se missään oloissa haittaa muuta liikennettä (liittymät viljelyksille ja vastaavat) pelloille pysäköinti ilman maanomistajan lupaa on kielletty.

 

Viimeiset merkkiammunnat la 15.9 ja la 29.9 alkavat klo 12.00

25.7.2018 Karhun metsästykseen aikovat,ilmoittauminen ST1 josta saa myös säännöt. Lisätietoja Ville Ukskoski 0405554575

-----------------------------------------------------------------------

16.07.2018

Seuran kesäkokous pidetään perjantaina 03.08.2018 alkaen klo 19.00 Paikka ampumaradan maja.

-----------------------------------------------------------------------


14.05.2018

Nyt on mahdollisuus lähteä yhteiskuljetuksella erämessuille Riihimäelle 9.6.2018

Ottakaa yhteys Perhon Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaan Sami Kortelainen 045-2320856  s.posti perho@rhy.riista.f

17.4.0118

Nuolukiviä noudettavissa Peltokankaantie lahtivajalta

8.1.2018

 

 

PMS sääntömääräinen talvikokous pe 16.02.2018 alkaen klo 19.00                  Paikka:Kunnantoimisto Haaneensali

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus PMS puheenjohtaja

 1)valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten

laskijaa ;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) hyväksytään työjärjestys;

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;                             Erovuorossa: Tero Elgland  Risto Harju Teemu Keränen  Reino Vapola

8) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle ;

9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;

10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä niihin kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa.

14) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) päätetään järjestöille ja yhdistyksille tehtävistä esityksistä.

16) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei voida tehdä päätöstä

 

21.9.2017

Perhon Metsästysseuran jäsentenväliset ampumakilpailut pidettiin 17.9.2017  Tulokset:           

Hirvi:1.Mika Elgland 84 2.Sami Päivärinne 79 3.Risto Harju 78 4.Rami Hietaniemi 77  5.Arttu Kivelä 76  6.Ismo Honkonen 72

Trap: 1 Keijo Koskela 21  2. Mikko Taipale 3.Ismo Honkonen 17 4.Reijo Ukskoski 16 5.Tuomas Rannila 16. Rami Hietaniemi 15

Kilpailujen jälkeen pidettiin hirvikokous jossa 66 seuran jäsentä ilmoittautui osallistuvansa hirvimetsälle.Osallitujat jaettiin neljään porukkaan,joille valittiin seuraavat metsästyksen johtajat:                                                             Kirkonkylä: Hietaniemi Arto, Poranen Jussi, Kivelä Arttu.                    Keskiporukka: Anttila Juha, Päivärinne Teijo, Ilvesaho Konsta.                Peltokankangas: Elgland Mika, Elgland Tero, Rauhala Antti.                        Alapään porukka: Koskela Keijo, Anttila Aleksi, Ukskoski Ville.

13.08.2017

Saaliskiintiöt:

Perhon Metsästysseuran kesäkokous 11.8 päätti metsästyskauden 2017 saaliskiintiöiksi kolme kanalintua johon voi sisältyä yksi metso tai koppelo.

Vieraskortin hinnaksi vahvistettiin 25e/vrk saaliskiintiö on yksi kanalintu ja kausikortin hinta on 125e, jolla saa metsästää kolme kanalintua. Kauriin saaliskiintiö yksi kauris/jäsen. Kaurispukkien kevätmetsästys on kielletty. Saalisilmoitukset Omariista palveluun.Vieraskorttien ja kausikorttien myynti ST1 ja puheenjohtaja ja sihteeri.Nuolukiviä on edelleen noudettavissa lahtivajalta Peltokankaantie varrelta.                            

26.7.2017

Perhon metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous pidetään pe 11.08.2017 alkaen klo 19.00 Paikka ampumarata.

Seuran jäsentenväliset ampumakilpailut ja hirvikokous pidetään su. 17.9.2017 alkaen kilpailuilla klo 12.00 ja heti sen jälkeen hirvikokous noin klo 14.00.Kokoukseen mennessä pitää olla ms hirvisäännön mukaiset velvoitteet täytetty, että on tänä vuonna suoritettu hirvenammuntakoe, tai käynyt kolme kertaa johdetuissa harjoitusammunnoissa.

18.4.2017

Lisätty pöytäkirjoja sivuille.

23.3.2017

Nuolukiviä on noudettavissa lahtivajalta Peltokankaantien varrelta. 

31.01.2017

PERHON METSÄSTYSSEURAN TALVIKOKOUS PIDETÄÄN PE 24.02.2017 ALK KLO 19.00          PAIKKA KUNNATOIMISTO HAANEENSALI

Käsiteltävät asiat

Kokouksen avaus seuran puheenjohtaja

1§Valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastaja

2§Todetaan kokouksen laillisuus

3§Hyväksytään työjärjestys

4§Esitetään seuran toimintakertomus,tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5§Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvolisille;

6§Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

7§Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle (erovuorossaTero Anttila Matti Honkonen Jorma Kellokoski ja Tuomas Rannila)

8§Toimitetaan kahden tilintarkastajan ( toiminnantarkastajien) vaali 

9§Vahvistetaan toiminta ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten

10§Päätetään seuran liittymis ja jäsenmaksun suuruudesta

11§Vahvistetaan kuluvan vuoden tulo ja menoarvio

12§Valitaan seuran edustajat kokouksiin joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa

13§Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokouksta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

14§Päätetään järjestöille ja yhdistyksille tehtävistä esityksistä

15§ Keskustellaan muista esille tulevista asioista joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

31.01.2017   JOHTOKUNTA

PERHON METSÄSTYSSEURA 1937-2017   80V.

PEIJAISET

PMS järjestää hirvipeijaiset lauantaina 21.01.2017 klo 12-15 Hirvikeittoa tarjotaan Kivikankaan kylätalolla, Peltokankaan työväentalolla, Oksakosken koululla ja keskuskoulun ruokalassa.Hirvikeitollelle kutsutaan kaikki toimialueella asuvat sekä metsästysoikeuden vuokraajat.( maanomistajat)

                        TERVETULOA

 

 


26.8.2016

Seuran jäsentenväliset ampumakilpailut pidetään su 11.09.2016 alkaen klo 12.00 Lajit hirviammunta 4+6 haulikkoammunta skeet. Välittömästi kilpailujen päättymisen jälkeen hirvikokous alkaen n.klo 14.00

Perhon Metsästysseuran kesäkokous 5.8.2016 päätti, että metso ja koppelo on rauhoitettu tulevan metsästyskauden aikana seuran alueella,teeren saaliskiintiöksi vahvistettiin 2kpl/jäsen. Kauriin metsästyksessä ei ole saaliskiintiöitä, mutta saalimäärät pitää ilmoittaa Omariista palveluun. Kaurispukkien kevätmetsästys on kielletty. 

22.07.2016

Perhon Metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous pidetään pe 05.08.2016 alkaen klo 19.00 PAIKKA:ampumaradan maja.

 

12.7.2016

Perho, Halsua, Veteli, Kaustinen ja Ullavan alueiden yhteislupa sai kolme karhunkaatolupaa.

HUOM! Metsästys alkaa vasta 20.8.2016.


12.7.2016

Harjoitusammunnat pidetään pe klo 18 oheisen listan mukaisesti.

Merkkiammunnat järjestetään seuraavasti.


11.4.2016      Kaurispukkien kevätmetsäästys, johtokunta päätti kokouksessaan 8.4 että .kaurispukkien kevätmetsästys ei ole sallittu Perhon Metsästysseuran alueella                                                                                                                                       

 

Perhon Metsästysseuran sääntömääräinen talvikokous pidetään perjantaina 19.02.2016 alkaen klo 19.00 Paikka Perhon Kunnantoimisto Haaneensali.                              

ESITYSLISTA

 

1§                  Kokouksen avaus.

2§                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3§                  Kokouksen järjestäytyminen.

                       Puheenjohtajan,  sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien valinta    

4§                  Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien   lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.   

5§                  Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja tilivelvollisille

6§                  Seuran ja johtokunnan puheenjohtajan vaali

7§                  Johtokunnan erovuoisten jäsenten valinta                                                                 Erovuorossa Teemu Keränen, Reino Vapola Tero Elgland ja Risto Harju

8§                  Toiminnan/tilintarkastajien valinta vuodelle 2016

9§                  Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016

10§                Seuran maksut

-          Esitetään, että jäsenmaksun 25€, liittymismaksun 50€ ja kausikortin 25€ hinta   pysyisi samana. Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus sama kuin vuonna 2015 eli puheenjohtajalla 600 € ja sihteerillä 900 €.

11§     Vahvistetaan seuran tulo ja menoarvio vuodelle  2016                                                                                                                                                    12§     Muut asiat

13§     Kokouksen päättäminen17.09.2015
Hirvikokous ja seuran jäsentenväliset ampumakilpailut 13.09.2015
Hirvimetsälle ilmoittaytui 60 seuran jäsentä, jotka jaettiin vanhaan tapaan neljään eri porukkaan.  
Seuran mestaruus ammunnat:
Hirvi
1. Mika Elgland           88 pist
2. Matti Honkonen     80
3. Risto Harju            78
Haulikko
1. Heikki Rannila         18
2. Rejo Ukskoski        16
3. Tuomas Rannila       14


Hirvikokous & Ammuntakilpailut sunnuntaina 13.9.

-Jäsentenväliset ammuntakilpailut klo. 12.00 - Lajeina hirviammunta (4+6) ja trap.
-Hirvikokous heti ammuntojen jälkeen n.klo 14.00

19.8.2015
Koirien petotestit tulevana viikonloppuna Pylkönmäellä.

19.08.2015
Kesäkokouksen  14.8.2015 pöytäkirja lisätty seuran sivuille.

10.8.2015

Karhunmetsästykseen ilmoittautuminen tapahtuu pistämällä nimensä lauantaihin mennessä ST1:llä olevaan listaan TAI viimeistään karhukokouksessa su 16.8 klo 12 ampumaradalla.

Jokainen metsästäjä vastaa henkilökohtaisista luvista, ampumakokeen suorittamisesta yms. Valtion maille voi nyt ostaa luvan suoraan verkkokaupasta.
Perhossa metsästyksenjohtajana toimii Ismo Honkonen, p.040-5093766

26.7.2015
Perhon rhy järjestää alueellaan pienpetokilpailun ajalla 1.8.2015 - 31.12.2016. Kilpailussa palkitaan (ruhtinaallisesti?) eniten pisteitä kerännyt sekä 3 muuta palkintoa arpomalla osallistuneiden kesken. Pisteitä saa näyttämällä saaliin petoyhdyshenkilölle TAI!!! tekemällä OmaRiista-palveluun saalisilmoituksen valokuvan kera.

Saaliin pisteytys:
  • minkki tai supi, 3p
  • muut pienpedot, 2p
  • varis, 1p

Kilpailuun liittyen rhy kustantaa halukkaille ilmaiset tarvikkeet Kanu-loukun tekemiseksi sillä ehdolla, että ne menevät pyyntiin. Eli jos oma vaiva ei ole kallista, kohtalaisen halvalla saa loukun itselleen. Loukut tehdään yhdessä talkoilla elokuun puolivälin paikkeilla, paikka ja päivä ilmoitetaan myöhemmin. Loukun haluavien tulee ilmoittautua osoitteeseen perhonrhy@gmail.com ennen sitä.


26.7.2015

Perhon Metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous pidetään pe 14.08.2015 alkaen klo 19.00 Paikka rhy:n ampumaradan maja.Hirvimetsälle aikovat ovat velvollisia ilmottautumaan tässä kokouksessa.

Seuran jäsentenväliset ammuntakilpailut pidetään su 13.09.2015 alkaen klo 12.00      Lajit, hirviammunta 4+6 ja trap.  

Hirvikokous pidetään heti ammuntojen päättymisen jälkeen alkaen n.klo 14.00


4.7.2015

Harjoitusammunnat hirviradalla perjantaisin klo 18. Valvojat ja päivät löytyvät täältä.

Ampumakokeet järjestetään 18.7 alkaen, valvojat ja päivät löytyvät täältä sekä Riistakeskuksen tapahtumahausta.


21.6.2015

Karhujahti, vuodelle 2015 ei haettu Perhoon omaa kaatolupaa, vaan Perho kuuluu yhteislupa-alueeseen johon kuuluvat Perho, Veteli, Halsua ja Lestijärvi


21.06.2015

Vuoden 2015 jäsenmaksulaskut on postitettu, muistathan,että seuran jäsennyys säilyy vain jos vuosittainen jäsenmaksu onmaksettu ajallaan.Myöhästyneistä maksuista peritään 5e viivästymismaksu.


 16.2.2015

Perhon Metsästysseuran sääntömääräinen talvikokous pidettin sunnuntaina 15.02.2015 maaseutuopistolla alkaen 18.30

Käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen puheenjohtajajaksi valittiin Vesa Peltokangas ja sihteeriksi Matti Kellokoski

2§ Todetttiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Hyväksyttiin työjärjestys

4§ Esitettiin seuran tilinpäätös,toimintakertomusja tilintarkastajien tileistä antama   lausunto sekä päätettin tilien hyväksymisestä ja vahvistettiin tilinpäätös

5§ Myönnettiin tili ja vastuuvapaus tilivelvollisille

6§ Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan vaali ja puheenjohtajaksi valitttin Reijo Ukskoski

7§ Toimitetiin johtokunnan vaali erovuoroisten tilalle Valituksi tulivat Matti Honkonen, Tero Anttila, Jorma Kellokoski ja Tuomas Rannila

8§  Päätetään seuran liittymis ja jäsenmaksun määrä                                              Vahvistetttiin jäsenmaksusksi vuodelle 2015 25e ja liittymismaksuksi 50e    

9§ Vahvistetaan toiminta ja riistanhoitosuunnitelma v.2015                                   Vahvistettiin  esitetyssä muodossa

10§Vahvistetaan v.2015 tulo ja menoarvio

         Vahvistettiin esitetyssä muodossa

12§Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamiset

          Ei ollut

13§Valitaan seuran edustajat kokouksiin joihin seuralla on oikeus lähettää edustajansa    Puheenjohtaja ja sihteeri edustavat seuraa

14§ Muut esille tulevat asiat

           Ei ollut

 


                                                                                                                          25.1.2015  Kannanhoidolliset suden kaatoluvat

Riistakeskus on myöntänyt kaksi sudenekaatolupaa kannanhoidollisin perustein yhteilupa-alueelle joka käsittää osan Perhosta Halsuan sekä osan Lestijärvestä. Metsästykseen voi osallistua kerrallaan 50 metsästäjää.

Koulutus

Ennen metsästyksen alkua( 23.2.2015 )järjestetään koulutustilaisuus helmikuun puolenvälin tienoilla ja joka on edellytyksenä jahtiin osallistumiselle.

Metsästykseen osallistuvilta peritään pieni maksu kulujen peittämiseksi ( 10e>100e ) Lisäksi jahtiin osallistuvan tulee lunastaa Metsähallituksen henkilökohtainen sudenmetsästyslupa 25e lupamyyntinumerosta 020692424

Kaikkiaan koulutukseen otetaan mukaan 60-65 metsästäjää                                                                                 5.11.2014

Ilvesjahti 1.12.2014-28.2.2015

Perhon alueen yhteislupa on saanut yhden ilveksen kaatoluvan. Metsästys suoritetaan yhteismetsästyksenä. Johtajana toimii Tero Anttila, varajohtajina Ismo Honkonen ja Tommi Ukskoski.

Seuran jäsenet voivat ilmoittautua jahtiin sähköpostitse sihteerille 21.11.2014 mennessä, tai henkilökohtaisesti järjestäytymiskokouksessa ampumaradalla su 23.11.2014 klo 19. Ilmoituksessa pitää olla osallistujan nimi sekä puhelinnumero. HUOM! Tarkistakaa että numero on oikein, tiedottaminen tapahtuu tekstiviesteillä. Ilmoittautumalla hyväksyy ilvesjahdin säännöt.

Kannattaa huomioida, että jokaisen osallistujan tulee lunastaa Metsähallituksen aluelupa, koska metsästys sijoittuu todennäköisesti valtion maille.

Kannattaa tutustua myös lupa-alueen karttaan etukäteen.21.09.2014

Hirvikokous

Perhon Ms hirvikokous pidettiin 14.9.2014 Kokouksessa puhetta johti Reijo Ukskoski js sihteerinä toimi seuran sihteeri.     

Valittiin metästyksenjohtatajat.                                                                                Kirkonkylä       1 Risto Harju 2, Tapani Jänkä 3. Jarmo Hietaniemi                                             Keskiporukkka 1. Juhani Hietaniemi 2. Jouko Anttila 3 Janne Riihimäki                                     Peltokangas;    1 Pertti Peltokangas 2.Mika Elgland 3.Tero Elgland                                             Alapää:            1. Heikki Rannila 2. Alpo Siljala 3. Matti Kellokoski  

Lupamäärät: Kirkonkylä 3+2 Keskiporukka 2+1 Peltokangas 2+3 Alapää 3+2             

Seuran ampumakilpailut 14.9.2014 hirvi ja skeet tulokset                                                    Hirviammunta 4+6 ls 1. Mika Elgland 81 2.Tuomas Rannila 81 3.Matti Honkonen 4. 79 Jarkko Laajala 76 5. Sami Päivärinne 73 6. Kivelä Veijo 72 yhteensä 15 kilpailijaa  

Skeet 1. Harju Risto 18 2,Rannila Pasi 18 3,Ukskoski Tommi 17 4 Rannila Heikki 17 5. Elgland Mika 16 6.Rannila Tuomas 16, 


5.9.2014

Metsästysajat

Metson metsästysaika on poikkeuksellisesti 10.9-15.10. Muiden kanalintujen metsästysaika on 10.9-31.10. Riekko on rauhoitettu.

Metsäkaurista saa metsästää 1.9.2014 — 31.1.2015 sekä keväällä uroksia 16.5.2015 — 15.6.2015. Muista ilmoittaa saaliista puheenjohtajalle tai sihteerille sekä Riistakeskukselle.

Metsästysajat löytyvät Riistakeskuksen sivuilta.31.05.2014

HAASKAT

Perhon metsästysseura kehottaa jäseniään tutustumaan Elintarvikevirasto Eviran ohjeisiin ja määräyksiin haaskojen käytöstä. Haaskojen perustaminen on nykyään tarkkaan säädeltyä toimintaa.

Kaikkien haaskojen perustamista kannattaa välttää ennen alueella mahdollisesti tapahtuvan karhunmetsästyksen loppumista. Luokan 2 sivutuotteiden käyttö haaskoissa on kielletty kyseisen kunnan alueella silloin kun karhunmetsästys on sallittu.

Linkki Eviran sivulle, josta löytyy tietoa ja ohjeita:

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytto

HUOM! Metsästysoikeuden vuokrasopimus ei oikeuta rakentamaan haaskaa.


 Perhon Ms sähköpostiosoite on nyt perhon.ms@gmail.com

Sähköpostiosoitteet: Kaikki ne seuran jäsenetjoilla on sähköpostiosoite, lähettäkää se yllämainittuun sähköpostiin, jäsenen sp osoitteeseen tullaan jatkossa lähettämään jäsenmaksulaskut.

Osoitteenmuutokset:Jos olet muuttanut viimeisen parin vuoden aikana, ilmoita myös uusi osoitteesi seuran sähköpostiin./ koskee erityisesti muualla kuin Perhossa asuvia seuran jäseniä.

Seuran talvikokous pidettiin 23.2.2014 Läsnä oli 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Risto Harju.

Kokouksessa palkittiin käyttövalion 2013 saavuttaneet koirat Pasi Rannilan Weelux Wallu Arto Hietaniemen Lärvätsalon Voksu ja Hanne Ukskosken Laajanluovin Nokipoeka

Sihteeri Matti Kellokoski 0400600812PALKITSEMISKÄYTÄNTÖ MUUTTUI, PALKITSEMME

  • SM- kilpailuissa kolmen parhaanjoukkoon sijoittuneen koiran. (Rotukohtaiset)
  • Käyttövalionarvo
  • Kaksoisvalionarvo (Käyttö- ja muotovalionarvo)

OMISTAJIEN VELVOLLISUUS ON ITSE ILMOITTAA SEURAN SIHTEERILLE KOIRANSA MENESTYMISESTÄ !!!!!

 

Laittakaahan uusia metsästyskuvia tulemaan, osoitteeseen matti.kellokoski@pp.inet.fi

 

vuokatti_031.jpg